תנאי שימוש אתר כושר ישראל

 

הגלישה והשימוש באתר ומגזין כושר ישראל אך ורק בכפוף לעמידה בכל תנאי השימוש באתר לפי תקנון זה:

 1. ברוכים הבאים למגזין האונליין של (כושר ישראל) ייקרא להלן: “האתר“. אנחנו עושים ונעשה הכול על מנת שתהיה לכם חוויית משתמש נפלאה והנאה מרובה מהכתבות, האימונים, הטיפים ומהתוכן המסופק ע”י מנהלי האתר.
 2. האתר הוקם על מנת להמשיך ולספק ללקוחות כלים, טיפים, רעיונות ואימונים גם מחוץ לחדרי הכושר או הסטודיו  ולהמשיך לספק מידע גם באונליין עם כתבות תוכן, פעילויות מגוונות ואימונים לעבודה על כל קבוצות השרירים. האתר מספק: מידע בתחום הכושר, הבריאות, התנועה והספורט. האתר בבעלות (כושר ישראל)
 3. התנאים המפורטים בתקנון זה, מהווים הסכם משפטי מחייב. עצם השימוש בתכני האתר מהווה אישור והסכמה לכל התנאים המפורטים בתקנון זה, לרבות מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו בתקנון זה, הנך מתבקש לחדול מכל שימוש בקבוצה.
 4. לאתר נתונה הזכות לשנות את התקנון. הגרסה העדכנית ביותר של התקנון, כפי שמופיעה באתר תהיה הגרסה הקובעת ביחס לשימוש בתכני האתר ו/או ביחס לאותה הזמנה, לפי העניין.
 5. ניסוח תקנון זה בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. האמור בתקנון מתייחס לשני המינים באופן זהה.
 6. תנאי שימוש אלה חלים על כל המוצרים והשירותים המוצעים על ידי מנהלי האתר.
  שימוש באתר
 7. השימוש בשירותים הפתוחים הנו ללא חיוב. מנהלי האתר לא יישאו בכל אחריות לכל פגיעה או נזק אם ייגרמו למשתמש או לאחרים עקב שימוש בתכני האתר. האימונים והכתבות הנם בגדר המלצה וכל שימוש או החלטה באחריות המשתמש בלבד.
 8. מנהלי האתר רשאים, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא, להפסיק את שירות כתבות התוכן או האימונים באונליין, כולם או חלקם, ו/או לערוך בהם שינויים ו/או לדרוש לגביהם תשלום בהמשך, וכן להסיר מהאתר תכנים ומידע ללא שמירתם, וכל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש או צד ג' כלשהו.
 9. מנהלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את דרישות ההרשמה ו/או אפשרויות ההרשמה לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 10. למנהלי האתר שמורה הזכות לשנות את כמות התוכן, השיעורים, להגדיל או להקטין את כמות התוכן מעת לעת. המנויים לא יקבלו החזר בעקבות שינויים אלו.
 11. השירותים וכל  תוכן הוידאו בקשר לאתר ניתנים "as is" כפי שהם. מנהלי האתר אינם אחראים בכל צורה שהיא לזמינות האתר, מכיוון שמדובר בפלטפורמת צד שלישי (שרת אינטרנט). במקרה שהקבוצה אינה זמינה באופן זמני, לא יינתן החזר כספי ומנהלי האתר שומרים לעצמם את הזכות להעניק החזרים או זיכויים על פי שיקול דעתם הבלעדי.
 12. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לסיים  את השירות לכל משתמש אשר לפי שיקול דעתם, הפר את תנאי השימוש בקבוצה, גם ללא הודעה מראש וללא התחייבות נוספת כלפי המשתמש.


הצהרת בריאות

 1. פעילות גופנית, בכל הצורות שלה, עם או ללא שימוש במשקל הגוף, גומיות, משקולות או כל ציוד אחר שיוצע על ידי מאמני הכושר של הקבוצה היא פעילות גופנית מאומצת. בהתאם לכך, אתה מוזמן ומומלץ להתייעץ עם רופא לפני תחילת כל משטר פעילות גופנית, שגרת אימון או סדרת אימון או שימוש בכל ציוד המוצע, שמוצג בכל אחד מקטעי הוידאו.

האתר הוא לא ארגון רפואי ומדריכים או מאמנים באתר לא יכולים לתת לך ייעוץ רפואי או אבחון. כל ההצעות והערות הנוגעות לשימוש בציוד, מנחי גוף, יציבה והוראות אינם נדרשים לביצוע על ידך והם מתבצעים רק כי בחרת בכך בעת צפייה בסרטוני וידאו שום דבר המופיע בשירות לא יפורש כצורה כלשהי של ייעוץ או אבחון רפואי שכזה.

 1. בשימוש בתוכן ובאימונים, אתה מצהיר כי אתה מבין כי כל פעילות גופנית נושאת את הסיכון של פגיעה גופנית או נפשית. אתה מבין כי האחריות שלך היא לשפוט את היכולות הגופניות והנפשיות שלך עבור פעילויות כאלה. באחריותך לוודא כי על ידי השתתפות בשיעורים, אימונים ופעילויות נוספות בקבוצה, לא תעברו את הגבולות שלכם בזמן ביצוע פעילות זו, ותבחרו את רמת הפעילות המתאימה לכישורים שלכם וליכולות שלכם, וכן עבור כל מצב נפשי או פיזי ו / או מגבלות נוספות שיש לך. מעת לעת המאמנים עשויים להציע התאמות פיזיות או שימוש בציוד, ועל אחריותך הבלעדית לקבוע אם כל התאמה או ציוד המוצעים מתאימים לרמת היכולת והמצב הגופני והנפשי שלך.
 2. אתה מוותר במפורש על כל טענה שיש לך בכל עת בגין פגיעה מכל סוג שהוא כנגד מנהלי האתר / בעל העסק, או כל אדם או ישות המעורבים לרבות, המנהלים, המאמנים, המדריכים, והעובדים העצמאיים מטעמה.
 3. תכנים המוצעים על ידי האתר הם למטרות מידע בלבד ולא מקנים לך זכאות הסמכה על ידי כל גוף ללמד אימוני כושר
 4.  שינויים 
 5. האתר שומר לעצמה את הזכות לתקן הסכם זה בכל עת וללא הודעה מוקדמת, וזו אחריותך לעיין בשינויים להסכם זה. השימוש שלך בשירות לאחר כל תיקון של הסכם זה יסמן את הסכמתך לתנאים המתוקנים.
 6. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות, לערוך, למחוק, להשעות או להפסיק באופן זמני או קבוע את השירות (או כל חלק ממנו) עם או ללא הודעה מוקדמת. אתה מסכים שלא נהיה אחראים כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל שינוי, עריכה, מחיקה, השעיה או הפסקה של השירות
 7. השימוש בקבוצה ואך ורק בכפוף לעמידה בכל תנאי השימוש לפי תקנון זה.

תנאי שימוש אתר כושר ישראל